Vážené kolegyně a kolegové,

od 7. června 2021 budeme tyreoglobulin v séru stanovovat novou metodou firmy Siemens. Důvodem změny je přechod na měřící systém Atellica IM za účelem zkvalitnění měřícího procesu.

Nová metoda poskytuje rozdílné výsledky oproti původní metodě a její použití není vhodné u pacientů s pozitivními protilátkami proti tyreoglobulinu (anti-TG).

 

S novou metodou dochází i ke změně referenčních mezí. Ostatní fáze laboratorního vyšetření zůstávají beze změny.

Upozornění na uvedenou změnu bude součástí výsledkového listu.

Děkujeme za spolupráci

   Mgr. Jan Vaverka                                                                                   Ing. Jakub Ručka  

vedoucí úseku biochemie                                                                     primář Centrální laboratoře

V Krnově 2. 6. 2021