banner

V roce 2021 proběhl již 17. ročník komplexního hodnotícího projektu zaměřeného na bezpečnost a spokojenost ambulantních a hospitalizovaných pacientů pořádaný HealthCare Institutem. Do projektu se každoročně zapojí na 150 zdravotnických zařízení s akutními lůžky z celé ČR. Pacienti se mohou vyjádřit vyplněním anonymní ankety, která probíhá v období od února do srpna daného roku.

Dotazníky naleznete na těchto odkazech:

Dotazník - ambulantní pacienti

Dotazník - hospitalizovaní pacienti

Dotazník - zaměstnanci nemocnice