Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

CUP zahrnuje tyto pracoviště:

  • Kartotéka
  • Plánovaný příjem
  • Ortopedická ambulance
  • Chirurgická ambulance
  • Urgentní příjem
  • Poradny při chirurgické ambulanci

 

KARTOTÉKA
Pracovní doba: viz ordinační hodiny

Všichni pacienti, kteří přichází na ošetření na ortopedickou, chirurgickou ambulanci nebo do odborných poraden při chirurgické ambulanci se musí hlásit v kartotéce.  Pacient je po registraci v kartotéce odeslán na příslušnou odbornou ambulanci na našem oddělení. Pacienti přicházející k hospitalizaci na chirurgické, urologické a plicní oddělení se hlásí v místnosti Plánového příjmu. (vedle Kartotéky)

NEHLASÍ SE ZDE PACIENTI ,KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ K HOSPITALIZACI NA JINÁ ODDĚLENÍ NEBO K OŠETŘENÍ JINÝCH ODBORNÝCH AMBULANCÍ. /např. interna, ortopedie, neurologie, rtg, sonografie, alergologie, gynekologie …/

MAMOLOGICKÁ PORADNA (onemocnění prsu, screenenigové vyšetření, dispenzarizace onkolog. pacientek)
Ordinační doba: - tel.: 554 690 270

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
Od 31.10.2007 se musí pacienti na ortopedickou ambulanci předem objednat. Objednávky se přijímají v kartotéce osobně nebo telefonicky na čísle: 554 690 290. Časovky jsou orientační, přednostně se ošetřují úrazy. Ordinační doby naleznete v informacích o ortopedickém oddělení.

CHIRURGICKÁ AMBULANCE + PORADNY
Všechny odborné poradny jsou prováděny v prostorách bývalé chir.ambulance. Pacienti se však musí vždy registrovat v kartotéce! Do poraden se musí objednávat předem na tel.: 554 690 290, s výjimkou stomické, traumatologické poradny a plastické chirurgie. Ordinační doby naleznete v informacích o chirurgickém oddělení.

URGENTNÍ PŘÍJEM 
Slouží především pacientům z Krnova a okolí, přivezených Zdravotnickou záchranou službou. 
Na jednom místě jsou soustředění anesteziologové,chirurgové či internisté. 
Provedou u postiženého zajištění všech životních funkcí, stabilizaci pacienta a určí převoz na příslušné oddělení nemocnice. 
Připravena jsou i takzvaná expektační lůžka, na nichž mohou být pacienti krátkodobě sledováni.
Součástí urgentního příjmu je propojení na dispečink integrovaného záchranného systému. 
Prostory urgentního příjmu umožňují poskytnout zázemí také v případě hromadných neštěstí a mimořádných situací.

Ordinační doba viz ordinační hodiny

Urgentní příjem