Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Oddělení patologie je umístěno v samostatné budově krnovské nemocnice.
Nabízíme cytologická negynekologická a bioptická vyšetření pro nemocnice i soukromé ordinace chirurgické, gynekologické, gastroenterologické, ORL, kožní praxe, včetně vyšetření peroperačních. Histologická vyšetření doplňujeme rovněž imunohistologickými metodami.

Součásti provozu je i část nekroptická představovaná patologicko-anatomickými pitvami.

Nabídka služeb

Bioptická vyšetření - mikroskopická vyšetření tkání odebraných pacientům v nemocničních zařízeních i v ambulancích privátních praxí včetně vyšetření peroperačních. Ze vzorku tkání se stanovuje diagnoza nádorových i nenádorových onemocnění.

Cytologická vyšetření - je vyšetření jednotlivých buněk. Provádíme vyšetření moče, štítných žláz, plic a tělních tekutin.

Nekroptická vyšetření - komplexní vyšetření zemřelého, které se sestává z pitvy a následného mikroskopického vyšetření odebraných tkání.

ze tkání, které jsou odebrané pacientům pro bioptická vyšetření i pro vyšetření nekroptická, jsou v digestoři nakrájeny vzorky, které budou dále vyšetřeny   vzorky tkání se vloží do autotechniku, kde jsou systémem různých roztoku zbaveny vody a jsou prosyceny parafínem  nabarvené řezy jsou nakonec lékařem hodnoceny pod mikroskopem

Provozní doba:
Pondělí - Pátek :    6.00 - 14.30

Podrobné informace o našem oddělení a provozu jsou k dispozici v Laboratorní příručce: